Βελονισμός - Ειδικός Παθολόγος Ανδρέας Καραγιαννακίδης στην Τούμπα Θεσσαλονίκης